Buletin i Institutit të Studimeve për Çamërinë Nr. 8 Prill 2014 (Thyamis)

“...në aspektin gjuhësor, shumë studiues dhe gjuhëtarë, duke
përfshirë edhe Eqerem Çabej, prejardhjen e emrit Çamëri, e lidhin
ngushtë me emrin e lumit Thyamis që njihet si territor shqiptar, gjë
që provon autoktoninë e kësaj krahine.”
LEXO PDF

“...në aspektin gjuhësor, shumë studiues dhe gjuhëtarë, duke
përfshirë edhe Eqerem Çabej, prejardhjen e emrit Çamëri, e lidhin
ngushtë me emrin e lumit Thyamis që njihet si territor shqiptar, gjë
që provon autoktoninë e kësaj krahine.”
LEXO PDF

Buletin i Institutit të Studimeve për Çamërinë Nr. 5 Tetor 2013 (Thyamis)

“...në aspektin gjuhësor, shumë studiues dhe gjuhëtarë, duke
përfshirë edhe Eqerem Çabej, prejardhjen e emrit Çamëri, e lidhin
ngushtë me emrin e lumit Thyamis që njihet si territor shqiptar, gjë
që provon autoktoninë e kësaj krahine.”
LEXO PDF

“...në aspektin gjuhësor, shumë studiues dhe gjuhëtarë, duke
përfshirë edhe Eqerem Çabej, prejardhjen e emrit Çamëri, e lidhin
ngushtë me emrin e lumit Thyamis që njihet si territor shqiptar, gjë
që provon autoktoninë e kësaj krahine.”
LEXO PDF

Buletin i Institutit të Studimeve për Çamërinë Nr. 3 MAJ 2013 (Thyamis)

“...në aspektin gjuhësor, shumë studiues dhe gjuhëtarë, duke
përfshirë edhe Eqerem Çabej, prejardhjen e emrit Çamëri, e lidhin
ngushtë me emrin e lumit Thyamis që njihet si territor shqiptar, gjë
që provon autoktoninë e kësaj krahine.”
LEXO PDF

Buletin i Institutit të Studimeve për Çamërinë Nr. 2 Prill 2013 (Thyamis)

“...në aspektin gjuhësor, shumë studiues dhe gjuhëtarë, duke
përfshirë edhe Eqerem Çabej, prejardhjen e emrit Çamëri, e lidhin
ngushtë me emrin e lumit Thyamis që njihet si territor shqiptar, gjë
që provon autoktoninë e kësaj krahine.”
LEXO PDF

 

Buletin i Institutit të Studimeve për Çamërinë Nr. 1 Shkurt 2013 (Thyamis)

“...në aspektin gjuhësor, shumë studiues dhe gjuhëtarë, duke
përfshirë edhe Eqerem Çabej, prejardhjen e emrit Çamëri, e lidhin
ngushtë me emrin e lumit Thyamis që njihet si territor shqiptar, gjë
që provon autoktoninë e kësaj krahine.”
LEXO PDF